<div align="center"> <h1>Strona Główna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Piotrkowie Tryb</h1> <h3>Strona Główna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Piotrkowie Tryb</h3> <p>ekonomik, szkola, rachunkowosc, marketing</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ekonomik.n-piotrkow.pl" rel="nofollow">http://ekonomik.n-piotrkow.pl</a></p> </div>